Fenikeliler (veya Kenanlar) kendilerini hangi isim ile tanımladıklarını net olarak bilmiyoruz...Onlara " mor boya " anlamına gelen "Fenike " (Phoenike )adını veren yunanlılardı..Muhtemelen kendilerine " kenan " demiş olabilirler...M.Ö 3000 e kadar uzanan tarihinde merkezden yönetilen bir devlet olamadılar..Doğu Akdeniz kıyılarında günümüz Lübnan ve Suriye bölgesinde gördüğümüz bu uygarlık denizcilik ve ticaret ile en önemlisi ilk Alfabeyi bulanlar olarak tarihe geçmişlerdir..

Yazı bilindiği üzre Mezopotamyada Sumerler tarafından icad edilmiş,sonra Mısır ,Çin diğer uygarlıklar izlemiştir..

Bunlar yani semboller bir sesin karşılığı degildi..Bazen bir hece,bir kelime veya bir cümleye karşılık gelebiliyordu..Fenike alfabesi ,Girit in gelişmemiş çizgisel yazısını almazsak, sese dayalı ilk alfabedir...Buğün kullanılan dört alfabenin (arap,yunan,latin,kiril )temelinde Fenike alfabesi vardır..Sonrasında alfabeye sesli harfleri koyan Yunanlılardır...Herodotos a göre yazıyı Yunanistana gelen Kadmos isimli bir fenikeliden öğrendiler...Yunanlardan, Etrüskler, Romalılar alıp geliştirdi..Ve latin alfabesini oluşturdular..Rusya ve doğu Avrupa ülkelerinde kullanılan kiril alfabesi ile Türk alfabeside bundan geliştirilerek kullanıldı..İbrani ve arap harfleri ise Fenike alfabesinin en iyi korunan biçimidir...