Erasmus Programı ismini, Rönesans Hümanizmi’nin önemli temsilcilerinden biri olan ve Hümanizmin Babası olarak anılan Hollandalı felsefe adamı Desiderius Erasmus’tan (1465–1536) almıştır.

 

Desiderius Erasmus, hayatı boyunca Avrupa'nın değişik ülkelerinde hem öğrenci, hem de akademisyen olarak bulunmuş ve bir gezgin gibi yaşamıştır.

Aslında bir din adamı olmasına rağmen kilisenin bağnazlığına karşı çıkmış, aklın özgürlüğünü ve her zaman insan için iyi olanı savunmuştur. Barbarlığın, şiddetin her türüne karşı yazılarıyla savaşmıştır. Güzel sanatların ve bilimin yayılmasını, Avrupa'nın ortak bir sanat ve bilim anlayışının çatısı altında birleşmesini amaçlamıştır.
 

Bu hümanist anlayışından ve çağının eğitim felsefesine olan etkisinden dolayı bu değişim programına uygun bir isim olarak düşünülmüştür.

 

Erasmus’un en önemli eseri olan "Deliliğe Övgü” günümüzde de geçerliliğini korumakta ve bağnazlığa karşı kaleme alınmış en önemli yapıtlardan biri sayılmaktadır.