Emir Timur İran'ı fethettiği zaman şehnamesinde Türkleri kötüleyen meşhur İranlı şair Firdevsi'nin mezarına gitti ve ayağıyla vurarak şu sözleri söyledi:
Ey firdevsî, kalk, kalk da, her satırında kötülediğin mağlup Türk'ü şimdi gör!
Kalk'ta küfrettiğin, küçümsediğin Türkü gör!
Kalk, kalk'ta bak, Isfahan mı güzel yoksa Semerkand mı?

Bağdat'tan şu yattığın yere kadar fars bırakmadım!
Topal ayağımın bastığı yerde ot bitmez oldu .

 Kaynak: 
Hayrunnisa Alan,Bozkır'dan Cennet Bahçesine Timurlular,Ötüken Neşriyat,2.Baskı,S.70-71