Galileo "Dünya Dönüyor" dediği için Katolik Engizisyon Mahkemesi tarafından afaroz edilmiş ve hapsedilmişti. Galileo'dan yaklaşık 6 asır önce yaşamış olan Müslüman bilim adamı El-Biruni güneş, dünya ve ayın hareketlerini tespit etmişti.

Kaynak: British Library Or. 8349, f. 31v