Domestic : iç, evsel anlamına gelen bir kelimedir. Domestic yanında kullanılan kelimelerle farklı sözcük kalıpları oluşturabilir. 

Domestic waste : evsel atık

Domestic dog : ev köpeği

Domestic flights : iç hat uçuşları

domestic abuse : aile içi istismar

domestic violence : aile içi şiddet

domestic affairs : iç meseleler

domestic education : evde eğitim

domestic terminal : iç hatlar terminali

domestic atensils : ev eşyası

domestic policy : iç politika

gross domestic product : gayri safi yurt içi hasıla