1993 yılında Ermeniler Azerbaycan topraklarına saldırıya geçtiler. Sayısı belli olmayan Azerbaycan Türkünü katlettiler. Ermeniler Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ bölgesini işgal altında tutmaya devam ediyorlar. 

Türkiye bu katliamlara ve işgallere karşı Ermenistan sınır kapısını kapattı. Günümüzde kapalı durumdadır.