CLAIM : temel anlamıyla iddia veya iddia etmek anlamına gelen bir sözcüktür. Ancak bu sözcüğün farklı kullanımları mevcuttur.

claim lives : can almak

baggage claim : bagaj alım

claim a right : hak iddia etmek

insurance claim : sigorta talebi