Öğün,ey Çanakkale , cihan durdukça öğün!

Ömründe göstermedin bin düşmana bir düğün.

Sen bir büyük milletin savaşa girdiğin gün,

Başına yüz milletin birden üştüğü yersin!

 

Sen savaşa girince mızrakla, okla, yayla,

Karşına çıktı düşman çelikten bir alayla.

Sen topun donanmayla,tüfeğin bataryayla,

Neferin ordularla boy ölçüştüğü yersin!

 

Nice tüysüz yiğitler yılmadı cenk devinden,

Koştu senin koynuna çıkar çıkmaz evinden.

Sen onların açtığı Bayrağın alevinden ,

Kaç bayrağın tutuşup yere düştüğü yersin!

 

Toprağından fazladır sende yatan adamalar,

Irmağın kanla çağlar, yağmurun kanlı damlar,

O cenkte armağandır sana kızıl akşamlar,

Sen silahın inanla son döğüştüğü yersin!

 

Bir destana benziyor  senin  bugünkü halin,

Okurken duyuyorum sesini ihtilalin.

Öğün,  ey çanakkale ki,sen Mustafa Kemalin,

Yüz milletle yüz yüze ilk görüştüğü yersin!