Buzağı, Dana, Düve, Tosun, İnek, Boğa, Öküz, Sığır, Manda Arasındaki Fark

Buzağı: 0–6 aylık inek yavrusu. Erkek ya da dişi olabilir. 

Dana: 6–15 aylık inek yavrusu. Erkek veya dişi olabilir. 

Düve: Doğum yapmamış dişi inek yavrusu. 

Tosun: 15 aylık–2 yaş arası erkek inek yavrusu. 

İnek: 2 yaş ve üzeri dişi sığır.

Boğa: 2 yaş ve üzeri erkek sığır. 

Öküz: Kısırlaştırılmış boğa. 

Yani bunların hepsi sığırın yaş ve cinsiyetine göre verilmiş isimlerdir.

Manda: Sığırlardan farklı türde bir hayvan.

Malak: Yavru manda.

Yaşar: Genç manda.