Babil Kulesi, Tanrı’ya ulaşmanın yolu olarak Kral Nemrut (Nimrod) tarafından yaptırıldı. Bugünkü Irak sınırları içerisinde yer alan Babil’de inşa edilen bu kule, henüz bitmemişken yıkıldı. Tevrat ve Kuran’a göre bu yıkılış, Tanrı’nın gazabıydı ve Babil’de o günden sonra çok şey değişti....tanrı insanları cezalandırdı; farklı diller konuşmaya başladılar...Flaman ressam Pieter Bruegel’in “The Tower of Babel” eseri, 1563.